Werking

Wonen

In de hoofdbouw wonen mensen die nood hebben aan structuur, verzorging en aan de continue aanwezigheid van een begeleider. Bij deze bewoners is het van belang om de klemtoon te leggen op het behoud van vaardigheden.
In de huisjes wonen mensen bij wie het accent vooral komt te liggen op zelfstandigheid en zelfontplooiing. Het is de bedoeling om tot een zo zelfstandig mogelijke woonvorm te komen

Dagbesteding

Begeleiders binnen de dagdienst geven een zinvolle dagbesteding aan de bewoners die overdag thuis zitten.
Het aanbod wordt afgesteld op de behoeften en de wensen van de bewoners. Deelname aan activiteiten voorzien door andere voorzieningen of organisaties behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.
Voor de ‘oudere’ bewoners wordt een individueel aangepast dagprogramma voorzien.
 
 
De dagdienstcoördinator staat in het dagcentrum en is verantwoordelijk over het team van begeleiders die mee de dagbesteding organiseren. Hij stimuleert de bewoners om actief deel te nemen aan de activiteiten. 

Vrijwilligersteam

We bouwen aan een goed draaiend vrijwilligersnetwerk. Op regelmatige basis werken vrijwilligers bij ons mee tijdens activiteiten, begeleiden culturele activiteiten, gaan mee op uitstap, lezen voor ... Vanuit de gebruikersraad ontstond de vrijwilligersgroep “ Helpende Handen” die intussen is geïntegreerd in het vrijwilligersnetwerk.
lees meer