Privacy policy

JOUW PRIVACY IS BELANGRIJK
Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, wijzigen, raadplegen, gebruiken, archiveren of uiteindelijk wissen.
We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je hoe je jouw rechten kan uitoefenen. Dit privacy beleid is van toepassing op de bezoekers van onze website, onze leveranciers en sollicitanten. Onze bewoners krijgen een afzonderlijk privacy beleid. We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is op onze website (https://www.gvtgandae.org) te vinden.

WIE VERWERKT JULLIE GEGEVENS? WIE ZIJN WE?
Gandae GVT gevestigd in de Vincent Evrardlaan 20 te 9050 Gent met ondernemersnummer 0406.711.201 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. Je kan ons bereiken op dit adres of via info@gvtgandae.org Gandae GVT heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO kan je altijd op de bovenstaande coцrdinaten bereiken.


JOUW RECHT OP PRIVACY
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, je toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wens je jouw persoonsgegevens over te dragen naar een derde partij dan hoef je ons dit enkel te vragen. Wij doen dan het nodige. Ga je met ons niet akkoord dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit waar je ook een klacht kan neerleggen. De contactgegevens zijn Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, +32 2 274 48 00, e-mail contact@apd-gba.be. Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag op het adres Vincent Evrardlaan 20 te 9050 Gent of via het e-mailadres info@gvtgandae.org Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen. Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.
WAAROM WILLEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?
GANDAE GVT MOET WETTELIJKE VERPLICHTINGEN NALEVEN
Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken zoals het fiscaal recht, handelsrecht, de GDPR. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.


GANDAE GVT MOET ZIJN CONTRACT MET JE KUNNEN UITVOEREN

Om een correcte uitvoering van onze leveranciersovereenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
Bij jouw bezoek aan onze website maken we een overeenkomst dat wij je altijd een goed functionerende website aanbieden. Hiervoor plaatsen wij de zogenaamde functionele cookies.
WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE VAN JOU EN VOOR WELKE DOELEINDEN?
VAN ONZE LEVERANCIERS
Gandae GVT verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn bij onze leveranciers. Om je te contacteren en te identificeren verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, btw-nummer, telefoon en/of gsm-nummer, taal, e-mailadres, IP-adres, cookies, bankrekeningnummer

VAN DE SOLLICITANTEN
Dit punt is van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens wanneer je solliciteert voor een functie bij Gandae GVT. Wij verwerken alleen relevante persoonsgegevens die nodig zijn om jouw sollicitatie te beoordelen en met je te communiceren: jouw naam, persoonlijke contactgegevens (bv. adres, telefoonnummer en e-mailadres), geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd en geslacht, uw cv en informatie over uw opleiding en uw professionele en andere ervaring, informatie die we op het internet terugvinden. Indien het relevant is voor de vacature kunnen we ook de persoonsgegevens verwerken in het kader van een persoonlijkheidstest en/of referenties.

COOKIES
Gandae GVT maakt op haar website enkel gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt. De doelstelling is om jou een goed functionerende website aan te bieden.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.
OVER HET DELEN EN BEWAREN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Wij delen jouw gegevens alleen met de personen die onze toestemming hebben gekregen en indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Gandae GVT werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en organisatorisch vlak garanderen. Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

GANDAE GVT GEEFT JOUW PERSOONSGEGEVENS NIET DOOR AAN DERDEN
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

WE BEWAREN JOUW GEGEVENS NIET ONEINDIG
Gandae GVT gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd. Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. De persoonsgegevens van onze leveranciers bewaren we 10 jaar. Van de sollicitanten die niet weerhouden worden, verwijderen we de persoonsgegevens na het afsluiten van de selectieprocedure.