Privacy policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
GVT Gandae vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GVT Gandae vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GVT Gandae vzw verstrekt.
GVT Gandae vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres- Uw IP-adres
WAAROM GVT Gandae vzwGEGEVENS NODIG HEEFT
GVT Gandae vzw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan GVT Gandae vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG GVT Gandae vzw GEGEVENS BEWAART
GVT Gandae vzw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan GVT Gandae vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG GVT Gandae vzw GEGEVENS BEWAART
GVT Gandae vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
GVT Gandae vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van GVT Gandae vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GVT Gandae vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
GVT Gandae vzw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van GVT Gandae vzw bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan GVT Gandae vzw te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GVT Gandae vzw heeft hier geen invloed op. GVT Gandae vzw heeft Google geen toestemming gegeven om via GVT Gandae vzwverkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@poolhouse.be. GVT Gandae vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
GVT Gandae vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GVT Gandae vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GVT Gandae vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GVT Gandae vzw op via info@gvtgandae.org . www.gvtgandae.org is een website van GVT Gandae vzw.
GVT Gandae vzw is als volgt te bereiken:
Postadres: Vincent Evrardlaan 20 - 9050 Gentbrugge
Vestigingsadres: Vincent Evrardlaan 20 - 9050 Gentbrugge
GVT Gandae vzw is niet BTW plichtig
Telefoon: 09 331 89 00
E-mailadres: info@gvtgandae.org